Díky novému systému TKT Perun® ušetříte až 80% provozních nákladů na topení

TKT PERUN® Systém - princip

Systém topení TKT Perun® je nová převratná novinka na topení a výrobu TUV.

Systém TKT Perun® je tvořen ve spojení s elektromotorem, ovládací jednotkou a okruhy zapojení do systému topení. Základem je tepelná kavitační turbína, vyrábějící při oběhu kapaliny tepelnou energii využitím fyzikálního jevu kavitace.

schema2Kapalina ( voda) v prostoru TKT se usazuje v dutinách na povrchu rotoru turbíny. V důsledku otáček elektromotoru a vytvořeným prostředím se tvoří kavitační dutiny, které implozují a současně vyrábí tepelnou energii, cca až 90°C i víc.

schema1TKT Perun® má předepsané rozměry statoru a rotoru, kde rotor je speciálně navrhnutý a upraven takovým způsobem, aby se dosáhl požadovaný tepelný výkon. Celé topné médium je obyčejná voda, která se automaticky přivádí do uzavřeného primárního okruhu TKT turbíny. Pro udržování optimálních podmínek je do primárního okruhu TKT automaticky doplňována voda ve velmi malém množství. Ve výměníku tepla (např. bojler) dochází k odevzdání vyrobené tepelné energie médiu výměníku.

0102007 007 007 007

TKT PERUN® - popis

Tepelná kavitační turbína ( TKT) PERUN® vyrábí tepelnou energii s využitím řízené kavitace.

Systém topení s TKT PERUN® je nový objev na topení a výrobu TUV. Základem je tepelná kavitační turbína, vyrábějící při oběhu kapaliny tepelnou energii využitím fyzikálního jevu řízené kavitace.

TKT Perun® má předepsané rozměry statoru a rotoru, kde rotor je speciálně navržen a upraven způsobem tak, aby se dosáhl požadovaný tepelný výkon. Celé topné médium je obyčejná voda, která se automatický přivádí do uzavřeného primárního okruhu TKT turbíny. Pro udržování optimálních podmínek je do primárního okruhu TKT Perun® automatický doplňovaná voda ve velmi malém množství. Ve výměníku tepla (např. bojler) dochází k odevzdání vyrobené tepelné energie médiu výměníku.

Dosavadní stav techniky:

Kavitace je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. Při hydrodynamické kavitaci je pokles tlaku důsledkem lokálního zvýšení rychlosti. Dutina je zpočátku vyplněná vakuem, později se vyplní párou okolní kapaliny nebo do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny. Neřízená kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině. Dle dosavadních poznatků dochází na hladkých plochách některých částí uvedených strojů v důsledku neřízené kavitace k poškození, které způsobuje hluk, snižuje účinnost strojů a může způsobit i jejich mechanickou destrukci.

TKT Perun® tento původně nežádoucí jev využívá pro výrobu tepelné energie, přičemž vhodnou konstrukcí zařízení se eliminují nežádoucí účinky a naopak se využije toho, že při zániku kavitace implozí, tedy mikrovýbuchem, dochází k uvolnění tepelné energie a vzniká teplo.

Podstata systému TKT PERUN®

kavitace-rizena-rotor-v2Podstata systému TKT PERUN® je v tom, že vytváří tepelnou energii řízenou kavitací. Systém obsahuje stator a v něm je otočně uložený speciálně upravený rotor, který je spojený s motorem pro pohon rotoru. Mezi vnějším pláštěm rotoru a vnitřním pláštěm statoru je válcovitý meziprostor, do něhož ústí speciální slepé dutinky vytvořené ve vnějším plášti rotoru, a uvedený meziprostor je propojený s přívodním potrubím pro přívod kapaliny (vody) a s odvodním potrubím pro výstup teplé vody. Voda v meziprostoru zalije i slepé dutinky. Za provozu, v důsledku otáčení rotoru, se ve vodě meziprostoru vytváří velké množství řízených kavitačních dutinek. Uvedené dutinky se působením odstředivých sil uvolňují z povrchu rotoru, resp. ze slepých dutinek, a vzájemnými nárazy v meziprostoru zanikají mikrovýbuchem.

kavitacni-bublina-pred-exploziPři tomto zániku řízených kavitačních dutin dochází k mikrovýbuchu- implozi, vzniká tepelná energie a ta pak ohřívá vodu v meziprostoru až na teplotu cca 90°C i více.

 

Stator je vyrobený z plastu nebo kovu a rotor je vyroben ze speciální oceli, která výborně odolává případným mechanickým účinkům kavitace. Škodlivé mechanické účinky řízené kavitace jsou minimální, protože rotor a celý systém TKT Perun® je speciálně konstrukčně upraven tak, aby tyto nežádoucí účinky nevznikaly. Proces kavitace v tepelné turbíně nepoškozuje její části, ale v důsledku působení kavitace dochází k samočištění rotoru, takže se nevytváří žádné usazeniny vodního kamene.

kavitacni-bublina-prubehPro zajištění optimalizace výkonu tepelné kavitační turbíny Perun® je turbína opatřená řídící jednotkou, která je propojená s motorem pro pohon rotoru, s čidlem pro měření teploty odváděné kapaliny.

 

Využití:

Tepelná kavitační turbína PERUN® je flexibilní, efektivní a je použitelná pro vytápění budov a objektů, případně pro ohřev teplé užitkové vody TUV. TKT Perun® spolehlivě a levně nahrazuje topení uhlím, dřevem, biomasou, olejem, plynem, elektrickou energijí, tepelnými čerpadely, a podobně.