Díky novému systému TKT Perun ušetříte až 80% provozních nákladů na topení.

Orientační cena nákladů na systém TKT PERUN (topení + TUV)

Popis TKT 20 PERUN
JPA-01/B; (0 - 30kW)
TKT 50 PERUN
JPA-01/C; (0 - 80kW)
Zdroj tepla TKT PERUN 79 000 Kč 179 000 Kč
Řídící jednotka, čidla 25 000 Kč 65 000 Kč
Přípojka elektro dle podmínek
u zákazníka
dle podmínek
u zákazníka
Nádoby s výměníkem
(topení + TUV)
dle podmínek
u zákazníka
dle podmínek
u zákazníka
Zaměření, montáž
uvedení do provozu,
revizní zpráva elektro
dle podmínek
u zákazníka
dle podmínek
u zákazníka
Doprava podle vzdálenosti podle vzdálenosti

Porovnání investic při domku s tepelnou ztrátou 15kW, pro teplotní oblast -15°C

Popis TKT 20 Perun® Tepelné čerpadlo Kondenzační
plynový kotel
Zdroj tepla
79 000 Kč 230 000 Kč 60 000 Kč
Zásobník TUV + topení
individuální dle
podmínek
u zákazníka
detto detto
Montáž kotelny 0 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Komín pro kotel,
revize komína,
záložní zdroj
0 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč
Pořízení přípojky:
Elektro,  plynu, HUP
Elektro přípojka Elektro přípojka
40 000 Kč
Zemní vrty, výkopy 0 Kč 150 000 Kč
0 Kč
Řídící jednotka,
čidla
25 000 Kč ? ?
Materiál elektro
+ topení
individuální dle
podmínek
u zákazníka
detto detto
Montáž, uvedení
do provozu,
revizní zpráva,
elektro
individuální dle
podmínek
u zákazníka
detto detto
Doprava
individuální
dle vzdálenosti
detto
detto

* Cena je závislá na konkrétních podmínkách a požadavcích zákazníka.

Díky zvýhodněné sazbě D56 je u vytápění s TKT Perun® levnější také elektrická energie používána na osvětlení, vaření, praní, apod. Provozní náklady u TKT Perun® jsou daleko levnější - až o 25% u tepelného čerpadla a 55% u plynových kotlů. Proto návratnost TKT Perun® je téměř okamžitá!!!

Porovnání provozních nákladů na vytápění podle druhu paliva za rok

Tepelná
ztráta
objektu
(kW)
Potřeba tepla
(GJ/rok)
(MWh/rok)
TKT 20 kW
topení + TUV
(Kč),(€)
Dřevo
zplyňovací
kotel
(Kč),(€)
Tepelné
čerpadlo
bez vrtů
(Kč),(€)
Zemní plyn
(Kč),(€)
Centrální
zásobování
(Kč),(€)
Elektro
kotel
(Kč),(€)
5 68,2 GJ
19 MWh
12 000 Kč
490 €
27 354 Kč
1 117 €
24 016 Kč
980 €
39 081 Kč
1 595 €
36 587 Kč
1 493 €
57 921 Kč
2 364 €
10 107,3 GJ
29,8 MWh
24 000 Kč
980
38 066 Kč
1 554 €
32 818 Kč
1 340 €
54 671 Kč
2 231 €
52 465 Kč
2 141 €
85 717 Kč
3 499 €
12,5 126,8 GJ
35,2MWh
30 000 Kč
1 225
43 409 Kč
1 772 €
37 208 Kč
1 518 €
62 446 Kč
2 549 €
60 424 Kč
2 466 €
99 580 Kč
4 064 €
15 146,4 GJ
40,7 MWh
36 000 Kč
1 470
48 806 Kč
1 992 €
41 643 Kč
1 700 €
70 301 Kč
2 870 €
68 459 Kč
2 794 €
113 585 Kč
4 636 €

Úspora
(%)
průměr -/- -36 % -25 % -55 % -54 % -78 %
Provozní
úspora
s TKT
(Kč/rok); €
průměr -/- 14 000 Kč
571 €
úspora/rok

8 000 Kč
326 €
úspora/rok
31 000 Kč
1 265 €
úspora/rok
29 000 Kč
1 183 €
úspora/rok
63 000 Kč
2 571 €
úspora/rok

 

Porovnání investičních nákladů podle typu topení


Druh topení TKT 20 kW
Topení + TUV
Dřevo zpl.
kotel
Tepelné čerpadlo
(bez vrtů)
Plynový kond.
kotel
Centrální
zásobování
Elektro
kotel
Cena
zdroje tepla
v Kč/
79 000 Kč
3 160 €
58 000 Kč
2 367 €
230 000 Kč
9 388 €
60 000 Kč
2 450 €
- 26 000 Kč
1 061 €
Návratnost
investice
do TKT 20
(rok)
-/- 1, 29 ihned 1,25 ihned 2,88

Porovnání cen k 31.5.2011

Když uvažujeme i provozní úsporu za rok, tak návratnost investice do TKT 20 se o hodně zkrátí a investice je vracená okamžitě!!! Firma Top Topení,s.r.o. vyrábí i tepelnou turbínu TKT 50 kW. TKT turbíny se dají vhodně kombinovat a tím zvyšovat tepelný výkon.