Levné topení a ohřev vody - TKT PERUN®

Systém topení TKT PERUN® je nová převratní novinka na topení a výrobu TÚV.

Systém TKT Perun® je tvořen v spojení s elektromotorem, ovládací jednotkou a okruhy zapojení do systému topení. Základem je tepelní kavitační turbína, vyrábějící při oběhu kapaliny tepelnou energii využitím fyzikálního jevu kavitace.

Kapalina ( voda) v prostore TKT se usazuje v dutinách na povrchu rotoru turbíny. V důsledků otáček elektromotoru a vytvořeným prostředím se tvoří kavitační dutiny, které vybuchují a současně vyrábí tepelnou energii, cca až 90°C i víc.

TKT Perun® má předepsané rozměry statoru a rotoru, kde rotor je speciálně navrhnutý a upraven způsobem tak, aby se dosáhl požadovány tepelný výkon. Celé topné médium je obyčejná voda, která se automatický přivádí do uzavřeného primárního okruhu TKT turbíny. Pro udržováni optimálních podmínek je do primárního okruhu TKT automatický doplňována voda v minimálním množství. Ve výměníku tepla ( např. bojler) dochází k odevzdání vyrobené tepelní energie médiu výměníku.